Beroepsverenigingen

U hoeft ons niet op ons woord te geloven. Wij zijn aangesloten bij beroepsverenigingen en keurmerken die onze kwaliteit garanderen. Bijvoorbeeld het Register Belastingadviseurs (RB), dat voortdurende scholing op het gebied van fiscale veranderingen vereist. Of de NOAB-certificering, die ons op allerlei punten heeft getest en strenge eisen hanteert. Samengevat bieden deze erkenningen u de zekerheid dat u degelijk en onafhankelijk advies krijgt, terwijl uw financiële en fiscale belangen bij ons in juiste handen zijn.

Register Belastingadviseurs

Register Belastingadviseurs (RB) is een actieve en praktijkgerichte beroepsvereniging die de belangen behartigt van ruim 7500 aangesloten leden. Dit gebeurt onder meer door intensief overleg met het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de andere beroepsorganisaties en door leden informatie en daadwerkelijke hulp bij de praktijkuitoefening te bieden.

en door leden informatie en daadwerkelijke hulp bij de praktijkuitoefening te bieden. Adviseurs die lid zijn van het RB beschikken over actuele vakinhoudelijke kennis op het gebied van belastingadvies. Zij houden voortdurend hun kennis op peil door het lezen van vakliteratuur en het volgen van permanente educatie. U bent dus verzekerd van een up-to-date advies. Daarnaast zijn de leden gebonden aan beroepsregels en onderworpen aan tuchtrechtspraak.

NOAB: Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen

Ons kantoor is een NOAB gecertificeerde onderneming. Hier kunt 5 redenen lezen waarom dit keurmerk een belangrijk onderdeel is van ons kantoor.

 1. Kwaliteit van dienstverlening en advies.
  Finance4U vindt kwaliteit belangrijk. De reglementen van de NOAB waarborgen dat leden alleen dan hun lidmaatschap kunnen continueren, wanneer zij hun kwaliteit en vakkennis bijhouden. Dat moet ook, omdat ieder lid periodiek wordt onderworpen aan een herkwalificatie.
 2. Up-to-date kennis van zaken.
  NOAB-leden zijn verplicht om op de hoogte te blijven van nieuwe en veranderende wet- en regelgeving, door permanent opleidingen te volgen. Hierdoor is hun advies altijd actueel.
 3. Laagdrempelig en oplossingsgericht.
  NOAB-leden kennen de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. NOAB-leden zijn zelf ondernemer en spreken de taal van hun klanten. Hun vakkundigheid is gekoppeld aan ondernemerszin en dat betekent dat klanten geen hoge drempels hoeven te nemen en dat er binnen NOAB-kantoren geen van negen-tot-vijf-cultuur bestaat. NOAB-kantoren werken oplossingsgericht. Dat gebeurt niet vanuit de pretentie, dat zij altijd en voor alles pasklare oplossingen uit hun mouwen schudden. In voorkomende gevallen kunnen de kantoren een beroep doen op specialisten. Deze gespecialiseerde vakmensen, die binnen de NOAB Adviesgroep verenigd zijn, kunnen belangrijke bijdragen leveren aan het oplossen van problemen. In de NOAB Adviesgroep werken fiscalisten, accountants, advocaten en arbeidsdeskundigen.
 4. Garantie.
  De NOAB Beroepscode zorgt ervoor dat ethisch handelen bij de leden hoog in het vaandel staat. NOAB-leden verlenen hun diensten conform de NOAB-voorwaarden (leverings- en uitvoeringsvoorwaarden). Bij problemen kan een beroep worden gedaan op gratis conflictbemiddeling of het onafhankelijk Tuchtcollege. Daarnaast heeft elk NOAB-lid verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering zodat de cliënt schadeloos gesteld kan worden indien de fout verwijtbaar is.
 5. Klaar voor de toekomst.
  NOAB werkt nauw samen met de overheid en andere instanties aan nieuwe manieren van werken en nieuwe standaarden. NOAB-kantoren zijn daardoor klaar voor de toekomst!

Meer weten over onze werkwijze en/of prijzen? Wij informeren u graag vrijblijvend over de mogelijkheden. Neem contact met ons op en wij beantwoorden uw vragen onmiddellijk.